top of page

Ruim 13.000 banen verloren door kabinetsbesluit krimp Schiphol

Het krimpbesluit Schiphol van het kabinet is desastreus voor de werkgelegenheid. Door het krimpbesluit verliezen meer dan 13.000 mensen hun baan. Circa 10 procent van de totale werkgelegenheid op en rond Schiphol gaat verloren. Dat blijkt uit een nieuw SEO-onderzoek dat de vakbonden De Unie, VKP, NVLT, VNC en de VNV hebben laten uitvoeren.


Kabinetsbesluit is klap voor werkgelegenheid Nederlandse luchtvaart Schiphol levert met 133.000 banen en 18 miljard economische toegevoegde waarde een grote bijdrage aan de Nederlandse en lokale economie en welvaart. Door het krimpbesluit van het kabinet gaan ongeveer een op de tien luchtvaartbanen op en rond Schiphol verloren. Volgens SEO Economisch Onderzoek daalt door dit besluit van het kabinet de toegevoegde waarde van Schiphol en toeleveranciers met 2 miljard.


VNV-voorzitter Camiel Verhagen: “Wij begrijpen de noodzaak om geluidshinder aan te pakken. Het is wat ons betreft dan ook niet óf banen óf omwonenden. Met dit krimpbesluit van de overheid is dat wel zo, terwijl dat niet nodig is. Niet door een pandemie, mismanagement of een financiële crisis, maar door een keuze van dit kabinet raken duizenden mensen hun baan kwijt.”


Gedwongen ontslagen door krimpbesluit onvermijdelijk Uit het SEO-onderzoek komt naar voren dat de effecten grotendeels direct na de inwerkingtreding van krimp worden verwacht. De vakbonden verwachten dan ook dat gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn. NVLT-voorzitter Robert Swankhuizen: “Afhankelijk van de arbeidsmarktontwikkelingen komen niet alleen 13.000 mensen op straat te staan, maar worden door dit besluit tussen de 1.400 en 5.400 mensen langdurig werkloos.”


VNC-voorzitter Chris van Elswijk: “Wij vragen het kabinet ook oog te hebben voor de enorme impact van dit besluit op duizenden mensen. 13.000 mensen in de luchtvaart, waaronder cabinemedewerkers, die vaak al hun hele leven met liefde werkzaam zijn in de luchtvaart, moeten door dit besluit noodgedwongen op zoek naar een nieuwe baan waarbij het zeer onzeker is of dat lukt.


De Unie-voorzitter Reinier Castelein: “Het kabinet kiest met dit beleid bewust voor baanverlies van duizenden mensen. Die mensen die geraakt worden, zijn juist de mensen die hun hele leven in de sector werkzaam zijn. Ze hebben alle crisissen van 9/11 tot Covid het hoofd geboden. Maar tegen dit kabinetsbeleid zijn zij niet opgewassen.”


Kabinet heeft negatieve effecten weggewuifd De vakbonden constateren dat het kabinet eerder onterecht het verlies aan duizenden banen als nihil wegzette, omdat de effecten op de Nederlandse arbeidsmarkt beperkt zouden zijn. De vakbonden concluderen op basis van SEO-onderzoek dat 13.000 banen op en rond Schiphol en 1.400 a 5.400 nieuwe werklozen niet marginaal is. Zeker wanneer dat vermijdbaar is. Bovendien zijn de ontslagkosten voor werkgevers circa 284 miljoen en de kosten voor de samenleving door (tijdelijke) werkloosheid volgens SEO 20 à 76 miljoen euro, afhankelijk van de arbeidsmarktontwikkelingen.


Alternatieve aanpak mogelijk Dit onderzoek bevestigt voor ons dat een alternatieve aanpak om geluidshinder aan te pakken noodzakelijk is. De vakbonden roepen het kabinet op hun krimpmaatregelen te heroverwegen en alternatieve geluidsreductiemaatregelen vanuit de sector te omarmen. Wij pleiten voor alternatieve maatregelen die de luchtvaartbanen niet onder druk zetten en wel geluidsreductiedoelen realiseren.


1 comment
bottom of page