top of page

Ondanks juridische overwinning hangt de dreiging van 440 nog steeds boven de hoofden van Nederlandse

Updated: May 16, 2023

De rechtbank Noord-Holland heeft zich vorige week uitgesproken tegen de plannen van het kabinet om voor de periode van 2023-2024 de hoeveelheid luchtverkeer op Schiphol tijdens de periode van 2023-2024 tot 440.000 per jaar te beperken. In het vonnis zegt de rechtbank dat de overheid de belanghebbenden niet heeft geraadpleegd en geen andere maatregelen heeft onderzocht om de geluidsoverlast te verminderen.


Dit is natuurlijk een enorme overwinning voor de Nederlandse luchtvaartindustrie en voor de duizenden Nederlanders die van Schiphol afhankelijk zijn voor banen en om op vakantie te gaan. Het besluit van vorige week - waartegen minister van Verkeer Mark Harbers al in beroep is gegaan - is echter slechts uitstel van executie. Ondanks de wankele juridische basis gaat de regering door met het besluit om eind 2024 de hoeveelheid luchtverkeer op Schiphol tot 440.000 per jaar te beperken.


Dit besluit, waartegen de campagne Red Schiphol zich met hand en tand verzet, zou een ramp zijn voor de Nederlandse reisindustrie: hogere ticketprijzen en minder toeristische uitgaven in een tijd waarin mensen en bedrijven het al moeilijk hebben.

Het besluit van vorige week - waartegen minister van Verkeer Mark Harbers al in beroep is gegaan - is echter slechts uitstel van executie.

Leon Boegaard, woordvoerder van Transavia, vertelde Red Schiphol dat een maximum aan het aantal vluchten dat op Schiphol opstijgt een aanzienlijk en onmiddellijk effect zou hebben op de ticketprijzen, omdat luchtvaartmaatschappijen concurreren om de resterende opstijg -en landing momenten.


"Een krimp van het aantal vliegbewegingen zal zorgen voor meer schaarste en zal leiden tot hogere prijzen," zei hij.


Anderen binnen de Nederlandse reisindustrie delen deze bezorgdheid, waaronder de directeur van de Nederlandse Vereniging van Reisagenten en Touroperators (ANVR) Frank Oostadam. Hij vertelde ons dat als het 440-besluit doorgaat, "Nederlandse vakantiegangers die een vliegvakantie hebben geboekt veel vaker dan nu het geval is, vanuit een buitenlandse luchthaven zullen vertrekken."


Dit zou niet alleen reizen duurder maken voor gewone gezinnen, omdat zij gedwongen worden van buitenlandse luchthavens als Brussel en Charles De Gaulle te vliegen, maar het zal ook de inkomsten van Nederlandse bedrijven zoals hotels, restaurants en coffeeshops, die afhankelijk zijn van het verkeer via Schiphol, ondermijnen.


Het besluit van 440 zal ook verstrekkende gevolgen hebben. Marnix Furitema, voorzitter van de brancheorganisatie BARIN, voorspelde dat het vliegverbod een negatief effect zal hebben op de werkgelegenheid en buitenlandse bedrijven zullen heroverwegen om hun Europese vestigingen buiten Nederland te vestigen.


"BARIN heeft inmiddels veel contact gehad met verschillende bedrijven uit de logistieke sektor, uit de dienstverlening, vracht, taxibedrijven etc etc en die zien allemaal een lineair verband tussen krimp en werkgelegenheid," waarschuwde Furitema.


"Tevens zullen Japanse, Koreaanse, Amerikaanse efc bedrijven zich wel 3x bedenken om zich in Nederland te vestigen en hier bijvoorbeeld hun EU distributie centrum op te zetten," voegde hij eraan toe.


De reissector is het erover eens dat de oplossing voor geluidsoverlast en luchtverontreiniging niet zozeer moet worden gezocht in willekeurige maatregels voor krimp, maar in technologische innovatie en nauwe samenwerking.


"Voor de stap naar 440.000 vluchten moet een uitgebreide procedure worden doorlopen," aldus Boegaard. "Een van de zaken die dan moet worden onderzocht is of er alternatieven zijn om het gestelde geluidhinderreductie doel te bereiken. Wij denken dat die er zijn. Onder andere door onze miljardeninvestering in stillere en zuinigere vliegtuigen van Airbus."


Furitema is het daarmee eens en legt uit dat de oplossing eerder ligt in "nieuwe vliegtuigen, aanvliegroutes, geluidsisolatie" dan in willekeurige plafonds.


"Een krimp van het aantal vliegbewegingen zal zorgen voor meer schaarste en zal leiden tot hogere prijzen," - Transavia.

Geen van de door ons benaderde woordvoerders uit de sector is door de regering geraadpleegd over de plannen om Schiphol te verkleinen. Gezien het feit dat de uitspraak van de rechter van vorige week gebaseerd was op een gebrek aan overleg met de sector, lijkt het bijna ongelooflijk dat de regering doorgaat met dit eenzijdige en slecht doordachte besluit.


Maar misschien is dat ook wel passend, aangezien de regerende coalitie, zich bewust van haar flinterdunne meerderheid, het maximum aantal vluchten bij uitvoeringsbesluit heeft ingesteld, in plaats van het risico te lopen zich te generen door een stemming in het parlement te verliezen.


Aangezien het 440-besluit een verwaarloosbaar effect zal hebben op de wereldwijde uitstoot, aangezien overtollige vluchten waarschijnlijk zullen worden omgeleid naar andere luchthavens, is het onaanvaardbaar dat de regering doorgaat met een plan dat Schiphol zal hinderen, de economie zal schaden en banen zal vernietigen. En dat terwijl het voor hardwerkende gezinnen moeilijker wordt om op vakantie te gaan.


Wij roepen daarom bezorgde burgers op om onze petitie te ondertekenen en de regering op te roepen het besluit van 440 terug te draaien en Schiphol te redden. Ook roepen wij gelijkgestemde bedrijven en particulieren op met ons samen te werken door contact op te nemen met de campagneleider via info@redschiphol.nl.댓글


bottom of page