top of page

Logistiek: Kabinet Moet Krimpplannen Schiphol In De Ijskast Zetten

De belangenbehartigers in de Nederlandse logistiek, TLN, Fenex, Evofenedex en ACN, maken zich grote zorgen dat het demissionair kabinet alsnog dit najaar de omstreden krimpplannen voor Schiphol wil doorzetten. ‘Wat ons betreft zou dat niet moeten’, aldus de sector. ‘Wij vragen u geen overhaaste beslissingen te nemen vanwege de complexiteit, de onomkeerbare gevolgen voor de luchtvracht en daarmee de Nederlandse economie.’


Dat schrijven de belangenorganisaties aan de demissionaire Mark Harbers (Infrastructuur) en de overige betrokken bewindslieden bij het Schiphol-dossier. Zij roepen het kabinet op qua reductie van het aantal vliegbewegingen van 500.000 naar 460.000 per jaar op Schiphol pas op de plaats te maken en wijzen er tevens op dat een tussentijdse verandering naar 480.000 vluchten per jaar momenteel nog ‘onder de rechter’ ligt. ‘Hoewel dat formeel geen bezwaar hoeft te zijn, lijkt terughoudendheid bij besluitvorming op zijn plaats’, benadrukken TLN, Evofenedex, ACN en Fenex.


DRAMATISCHE GEVOLGEN


De vier branche-organisaties wijzen er tevens op dat de voorgestelde ‘exploitatiebeperking’ de luchtvrachtsector ‘onevenredig hard raken’. Zij refereren daarbij aan onder meer rapporten van de Erasmus Universiteit en luchtvaartconsultant Seabury. Dat laatste onderzoeksbureau waarschuwde onlangs voor de ‘dramatische gevolgen’ van het besluit voor de Nederlandse luchtvrachtketen.


‘Het totale vrachtvolume zal met 29% tot 46% kunnen afnemen. Het aantal vrachtvliegtuigen dat jaarlijks Schiphol aandoet zal zelfs met 60% kunnen afnemen’, had Seabury berekend. Daarmee zou Schiphol zijn rol als grote Europese luchtvrachthub kwijtraken.


TWEE MOTIES


De belangenbehartigers laten verder weten dat de Tweede Kamer het kabinet ‘tot twee keer toe’ in een motie ‘ertoe heeft aangespoord oplossingen voor luchtvracht te vinden’ in het kader van de omstreden krimpplannen. ‘Tot op heden is dit niet gelukt. Op zich al reden om nu geen beslissingen te nemen die onomkeerbare gevolgen hebben’, stellen de vier partijen.


Zij wijzen er tevens op dat er andere oplossingen zijn om zonder vermindering van het aantal vliegbewegingen op Schiphol ‘te komen tot een grotere afname van geluidsoverlast en vermindering van uitstoot dan de minister nu geforceerd wil bereiken. Er zijn al concrete en doorgerekende plannen die dit onderbouwen. Als we samen en in goed overleg iets meer tijd nemen, dan is het mogelijk.’


Comments


bottom of page