top of page

De volgende regering zou het idee van een vluchtbeperking op Schiphol moeten laten varen

Updated: Aug 30, 2023

Het kabinet-Rutte IV die eerder deze maand is gevallen heeft het debat over het beperken van vluchten op Schiphol Airport in onzekerheid gebracht. Op vrijdag 7 juli oordeelde het gerechtshof in Den Haag dat de regering het aantal vluchten dat opstijgt en landt op Schiphol Airport kon beperken, aanvankelijk tot 460.000 per jaar, maar uiteindelijk met als doel 440.000.


Dit nieuws werd al snel overschaduwd toen premier Mark Rutte later die dag de ineenstorting van zijn vierde kabinet aankondigde vanwege het vraagstuk van het beperken van immigratie. Dit heeft de beslissing om vluchten op Schiphol te beperken effectief in de wacht gezet, aangezien Rutte's demissionaire regering wettelijk niet in staat is nieuwe beleidsmaatregelen door te voeren.


Het besluit van het gerechtshof heeft een eerdere uitspraak van het kort geding teruggedraaid, waarin werd gezegd dat de regering de juiste procedure niet had gevolgd toen zij Schiphol vorig jaar opdroeg om vluchten te verminderen. Luchtvaartmaatschappijen zoals KLM en easyJet, die de zaak hebben aangespannen tegen de regering, kunnen nog steeds in beroep gaan bij de Hoge Raad.


Aangezien het besluit om vluchten op Schiphol Airport te beperken nooit door het parlement is geratificeerd, heeft Rutte's demissionaire regering geen enkel bevoegdheid om het uit te voeren.

Bovendien wijst de International Air Transport Association (IATA) erop dat de beslissing om Schiphol Airport te verkleinen nog steeds door een ingewikkeld proces van de Europese Unie-procedures moet gaan. In een verklaring benadrukte de IATA dat Nederland ondertekenaar is van het Verdrag van Chicago, waarin een 'gebalanceerde aanpak' voor het beheer van luchtvervoer en het milieu wordt voorgeschreven. Deze gebalanceerde aanpak is verankerd in EU-wetgeving, wat betekent dat de regering moet onderhandelen over hoe zij een eventuele vluchtbeperking met Brussel wil implementeren.


Deze visie wordt ondersteund door Prof. Pablo Mendes De Leon, emeritus hoogleraar lucht- en ruimterecht aan de Universiteit Leiden. In een interview met De Telegraaf merkte Prof. Mendes De Leon op dat "Het experimenteren met vliegbewegingen mag alleen op basis van de EU-procedure. Dat is geldend recht in Nederland sedert 13 juni 2016, daar kun je niet omheen. De rechters van het Hof Amsterdam gaan hier beleidsmatig te werk door maatschappelijke belangen af te wegen. Maar die afweging moet juist plaatsvinden in de EU-procedure, niet door de rechter zelf."


Aangezien het besluit om vluchten op Schiphol Airport te beperken nooit door het parlement is geratificeerd, heeft Rutte's demissionaire regering geen enkel bevoegdheid om het uit te voeren. Het zou leiden tot uitgebreide juridische besprekingen met de Europese Unie, iets wat niet hoog op de prioriteitenlijst van het Nederlandse volk staat, voordat de regering in november haar taken neerlegt.


Na de verkiezingen is het duidelijk dat welke partijen dan ook de volgende regering gaan vormen, het rampzalige beleid om vluchten op Schiphol Airport te beperken, moeten afschaffen. Nederlandse gezinnen worden al gedwongen meer te betalen voor vakanties dan hun Franse of Britse tegenhangers, omdat luchtvaartmaatschappijen hun diensten van en naar Schiphol beperken in afwachting van een vluchtbeperking. Ondertussen heeft een enquête van Schiphol Travel International uitgewezen dat 80% van haar klanten tegen het verkleiningsplan van de luchthaven is. Elke partij die beweert het belang van consumenten voorop te stellen, kan dit beleid dat gewone, werkende mensen het meest schaadt, niet doorzetten.


Bovendien zou een vluchtlimiet op Schiphol Airport een ramp betekenen voor de Nederlandse economie. Onderzoek voor de Red Schiphol Campaign, uitgevoerd door Cebr, heeft aangetoond dat het beperken van vluchten tot 440.000 per jaar een klap van €13,6 miljard kan betekenen voor de Nederlandse economie. Dit door verminderde handel en toeristische uitgaven. Volgens de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) zouden er ook meer dan 13.000 banen verloren kunnen gaan.


Nederlandse gezinnen worden al gedwongen meer te betalen voor vakanties dan hun Franse of Britse tegenhangers, omdat luchtvaartmaatschappijen hun diensten van en naar Schiphol beperken in afwachting van een vluchtbeperking

En welke milieuvoordelen zou een vluchtbeperking op Schiphol opleveren? Bijna geen enkele. Zoals Marnix Fruitema van de Nederlandse luchtvaartgroep BARIN opmerkt, zal de vlag wapperen op luchthavens zoals Brussel en Weeze omdat "Minder vluchten op Schiphol betekent meer klandizie voor hen. De Europese verduurzaming schiet er niets mee op." Dit publiciteitsstunt verplaatst alleen maar vluchten van de ene luchthaven naar de andere, zonder aan een van de doelstellingen van de EU te voldoen om de CO2-uitstoot te verminderen.


Politieke partijen zouden er goed aan doen om de lessen te leren van de boerenprotesten en het daaropvolgende succes van de BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen in mei. Net zoals Nederlandse boeren wereldwijd leidend zijn - op één na de Verenigde Staten in landbouwexport - zo presteert ook de Nederlandse luchtvaartindustrie boven zijn gewichtsklasse. In 2021 was Schiphol Airport het op twee na drukste vliegveld ter wereld wat betreft internationaal passagiersverkeer en voor de pandemie droeg de luchtvaartindustrie 22 miljard euro bij aan de Nederlandse economie.


Politici die zich willen bemoeien met één van deze twee wonderindustrieën zullen waarschijnlijk dezelfde lessen leren: dat het Nederlandse volk niet goed reageert op willekeurige doelstellingen (of het nu gaat om veeteelt of vluchten); dat ze geloven in het beschermen van banen en levensonderhoud; en dat ze betekenisvolle bescherming voor het milieu willen die niet voornamelijk ten koste gaat van werkende mensen.


Dus voor wie er ook aan de macht komt na november, hebben we één eenvoudig advies. Gooi de plannen om Schiphol te verkleinen in de versnipperaar. Ga vervolgens aan de slag met de echte prioriteiten van de mensen.

Comments


bottom of page