top of page

De nieuwe regering moet zich richten op de prioriteiten van mensen - niet op het verkleinen van Schiphol

De onderhandelingen over het vormen van een nieuwe coalitieregering in Nederland naderen eindelijk hun einde. 15 mei markeert de deadline voor het afronden van hun overeenkomst en het presenteren van een rapport van de onderhandelingen aan het parlement, die al vijf maanden aan de gang zijn tussen de PVV, VVD en BBB.

 

Geert Wilders, leider van de PVV, en de andere partijleiders staan op het punt om te beslissen over de benoeming van een nieuwe premier, nadat Wilders zijn eigen kandidatuur introk om de vastgelopen onderhandelingen in maart te verlichten. Het is momenteel onduidelijk wie de kandidaten zijn voor de rol.


15 mei markeert de deadline voor het afronden van hun overeenkomst en het presenteren van een rapport van de onderhandelingen aan het parlement, die al vijf maanden aan de gang zijn tussen de PVV, VVD en BBB.

 De vier partijen moeten niet alleen vertegenwoordigers van buiten hun eigen partij selecteren om zitting te nemen in de regering, maar moeten het ook eens worden over hun aanpak van de meest dringende problemen waar Nederland op dit moment mee te maken heeft - een tijdrovende uitdaging gezien hun tegengestelde standpunten. In april vertelde Pieter Omtzigt, leider van de NSC, aan verslaggevers dat het nieuw gevormde kabinet “op zijn best een verstandshuwelijk” zal zijn.

 

De agenda voor de nieuwe regering zal vol zijn, met extra druk om het eens te worden over een begroting, overheidsuitgaven en klimaatbeleid. Is het in deze laatste dagen van de onderhandelingen niet tijd om wat meer verdeeldheid te zaaien? Zoals het verminderen van het aantal vluchten op Schiphol.

 

In een enquête in 2023 onder mensen in heel Nederland zei 59% van de respondenten dat de belangrijkste prioriteit van de regering zou moeten zijn om te zorgen voor een stabiele economie. Met de voortdurende druk van langdurige inflatie en woningnood - om nog maar te zwijgen van de open immigratiekwestie - zal dit een nog dringender onderwerp worden voor de nieuwe coalitieregering. Een cap van 440.000 vluchten op Schiphol zal naar schatting €13,6 miljard schade toebrengen aan de Nederlandse economie door verloren uitgaven voor handel en toerisme in een tijd waarin de economische groei stagneert.Volgens Reinier Castelein van vakbond De Unie zou KLM onevenredig hard getroffen worden door het besluit, waarbij aansluitende vluchten naar Azië en Australië worden opgepikt door maatschappijen uit het Midden-Oosten.

Het nieuwe kabinet, waarin deskundigen van buiten de partij zitting zullen hebben als ministers, zal de mensen willen geruststellen dat het zich richt op de zaken die voor hen van belang zijn, waaronder de stijgende kosten van levensonderhoud. Volgens onderzoek van Cebr zou het krimpen van Schiphol langeafstandsvluchten tot 25% duurder kunnen maken, waardoor veel Nederlandse gezinnen niet meer op hun welverdiende vakantie kunnen of op bezoek kunnen gaan bij familie.

 

Hoewel de regering een beroep heeft gewonnen om de vluchten op Schiphol in juli 2023 te beperken, is er nog steeds grote bezorgdheid van zowel de EU-Commissie als het Amerikaanse ministerie van Transport, die stellen dat het voorstel illegaal is, omdat het de EU-VS Open Skies overeenkomst zou schenden. De regering is er ook van beschuldigd door de International Air Transport Association (IATA) en luchtvaartmaatschappijen dat zij niet de noodzakelijke stappen heeft genomen voordat zij een vluchtbeperking oplegt, zoals het overwegen van alternatieve maatregelen.

 

Net nu het idee van de krimp van Schiphol er niet slechter uit kon zien, maakt ook de Nederlandse Bond van Luchtvaarttechnici zich grote zorgen over het banenverlies dat de krimp met zich mee zou brengen. Het nieuwe kabinet kan het zich niet veroorloven dat één van de openingsmaatregelen een besluit is waardoor 13.000 banen verloren gaan, zoals SEO Economisch Onderzoek voorspelt.

 

Bovendien zou KLM volgens Reinier Castelein van vakbond De Unie onevenredig hard worden getroffen door het besluit, waarbij aansluitende vluchten naar Azië en Australië worden opgepikt door maatschappijen uit het Midden-Oosten. “Als we Schiphol afbreken, gaat alles straks via Dubai.” legde Castelein uit, verwijzend naar een nieuwe luchthaven met zes banen die in 2030 in de Golfstaat geopend moet zijn, met een capaciteit voor 185 miljoen passagiers per jaar. Dit zou niet alleen een groot verlies betekenen voor de Nederlandse luchtvaartindustrie, maar ook een groter deel van de logistieke infrastructuur van de wereld in handen geven van de olieproducerende staat met een wankele reputatie op het gebied van mensenrechten.

 

Op deze laatste dag van de besprekingen heeft Nederland een historische kans om echte verandering teweeg te brengen op de punten die er voor mensen het meest toe doen. Het is herhaaldelijk bewezen dat het krimpen van Schiphol illegaal is, slecht voor de economie, slecht voor de werkgelegenheid en slecht voor hardwerkende gezinnen. Het is tijd om dit beleid te begraven bij het lijk van de vorige regering en een nieuwe bladzijde om te slaan in de Nederlandse politiek.

Comments


bottom of page